Πελάτες

Κατάσταση ελεγμένων ισολογισμών Οργανισμών του Δημοσίου κατά τα τελευταία χρόνια

Η κατάσταση αφορά ελέγχους σε έργα του Δημοσίου όπως Υπουργεία, Νοσοκομεία, Δ.Ε.Υ.Α., Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και λοιπούς φορείς που εφαρμόζουν το διπλογραφικό σύστημα. Τα έργα αυτά έχουν διενεργηθεί και έχει χορηγηθεί έκθεση ελέγχου από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Νικόλαο Χούντα.

Ν.Π.Δ.Δ. Οικονομική χρήση
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2007
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2008-2009
ΔΗΜΟΣ ΑΣΙΝΗΣ 2008
ΔΕΥΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2009-2010-2011
ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2008
ΔΕΥΑ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ (Πρώην ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ) 2006
ΔΕΥΑ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ 2007
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2006-2007-2008
ΕΛΛΑΠΙ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 2008
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2012
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 2012
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2012
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2014
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2014
Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ - Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ ΜΟΝ. ΘΩΡΑΚΟΣ 2014
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" 2015
Γ. Ν. Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 2014
ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 2015-2016-2017
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΕ ΕΣΥΔ 2007-2008
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2014-2015
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 2014-2015
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014
ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ 2009-2010

 

Κατάσταση των κυριοτέρων πελατών κατά τα τελευταία χρόνια

Περιλαμβάνεται κατάσταση των κυριοτέρων πελατών, στους οποίους διενεργήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια έλεγχος των οικονομικών τους καταστάσεων και χορηγήθηκε από τον Νικόλαο Χούντα έκθεση ελέγχου, καθώς επίσης και κατά περίπτωση παρασχέθηκαν υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου.

Για κάθε εταιρεία υπάρχει αναφορά στον τομέα δραστηριότητας της.

 

Εταιρεία η Οργανισμός Σημ. Τομέας Δρασηριότητας Οικονομική χρήση
ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε. 1 Ερευνητικό κέντρο 2012-2013
STEELMET EXPORT A.E. 1 Βιομηχανία σιδήρου 2012-2013
ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. 1 Πρακτορεύσεις –Ασφάλειες 2012-2013
ΑΦΣΕΛ Α.Ε. 1 Εμπορία προιόντων αλουμινίου 2013-2014
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 1 Εμπορία προιόντων σιδήρου 2012
ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. 1 Διαχείριση ακινήτων 2013-2014
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 1 Διαχείριση ακινήτων 2013-2014
ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ Α.Ε. 1 Βιομηχανία κεραμικών πλακιδίων και ειδών υγιεινής 2012
TECHOR 1 Εταιρεία συμμετοχών 2015
ΕΛΒΑΛ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΕΜ 1 Βιομηχανία αλουινίου 2014
ΕΛΒΑΛ-ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ 1 Βιομηχανία αλουινίου 2015
NUR MOH Α.Ε.
Παραγωγή Ηλιακής ενέργειας 2015-2016
Σ.ΣΚΑΖΙΚΗΣ Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε.
Εμπορία ανταλλακτικών 2012-2013
ΔΙΟΝ ΤΟΥΡΣ ΑΕ
Τουριστικό πρακτορείο 2007-2010
Γ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΑΕ
Εμπορία προφιλ αλουμινίου 2007-2011
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ
Εξεργασία και εμπορία προιόντων χάρτου 2010-2013
ECOMEL AE
Εξεργασία και εμπορία προιόντων χάρτου 2013
ΠΕΡΙΚΉΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Κατασκευαστική εταιρεία έργων ηλεκτροδότησης 2011-2015
SANTEL AE
Εμπορία τηλεπικοινωνιακού υλικού και παροχής υπηρεσιών 2011-2015
FRESH MEAT AE
Επεξεργασία και εμπορία προιόντων κρέατος 2014-2017
ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ
Υπηρεσίες και μελέτες δασολόγων 2016-2017
Σημείωση 1
Αφορά εταιρεία του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ